iklan

Senin, 15 Oktober 2012

Contoh sisindiran sunda


* Sisindiran*

1.Aya meri dina rakit, 
boboko wadah bakatul.
lain nyeri ku panyakit,
kabogoh direbut batur.
sapanjang jalan soréang,
moal weléh diaspalan
sapanjang tacan kasorang,
moal weléh diakalan.

contoh paparikan

1. Lauk emas nyuhun gangeng,
disamberan ku japati,
boga emas moal langgeng,
teu cara boga pangarti.,
Rararakitan

1.sing getol nginum jajamu,
nu guna nguatkeun urat.
sing getol néangan élmu,
nu guna dunya ahérat.
2. Hayang teuing buah muris,
teu bisa ngasakanana.
hayang teuing ka nu geulis,
teu bisa ngakalanana.3. Majar manéh cengkéh konéng,
kulit peuteuy dina nyiru,
Majar manéh lengkéh konéng, kulit beuteung mani nambru.

0 komentar:

Posting Komentar